Privacyverklaring

Blommers IT, gevestigd aan de Begijnenstraat 8, 5341 BG Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Blommers IT
Begijnenstraat 8
5341 BG Oss
https://blommers.it/
+31628070305

Rick Blommers is de Functionaris gegevensbescherming van Blommers IT. Te bereiken via rick@blommersit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blommers IT verwerkt persoonsgegevens door gebruik te maken van onze diensten en/of u deze zel verstrekt. Hieronder vindt is een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

Voor- en achternaam Geboorteplaats Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Locatiegegevens Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij met toestemming van ouders of voogd. Het is niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Geadviseerd is dank ook dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mochter er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blommersit.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel/basis grondslag verzamling persoonsgegevens

 • Blommers IT. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Te kunnen bellen / e-mailen indien dit nodig is voor de dienstverlening
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Mogeijkheid te bieden een account aan te maken
  • Goederen en diensten bij te kunnen leveren
 • Blommers IT volgt gedrag over verschillende websites waarmee de producten en diensten kunnen worden afgestemd op persoonlijke behoefte.

 • Blommers IT verwerkt persoonsgegevens waarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals gegevens die nodig zijkn voo onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Blommers IT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blommers IT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blommers IT bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Cookies: Details hierover zijn te lezen in de privacy policy NAW gegevens: Maximaal 7 jaar i.v.m. bewaarplicht belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blommers IT verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Blommers IT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blommers IT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een kein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Blommers IT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?

Met deze cookies kan worden bijgehouden welke pagina’s producten bekeken worden. Zo kunnen ze relevante advertenties aanbieden op onze partnersites. Ook meten deze cookies de clicks naar de websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Meer weten? Google https://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?

Met behulp van deze cookies zijn we in staat om te bekijken welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De webstatistieken van dit gedrag gebruiken we bijvoorbeeld om te achterhalen welke zoekopdrachten geen resultaat opleveren, zodat de zoekresultaten verbeterd kunnen worden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Meer weten?

Deze cookies worden door google https://www.google.com/policies/privacy/ geplaatst ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blommers IT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blommersit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Blommers IT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-o

Beveiling persoonsgegevens

Blommers IT neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blommersit.nl